sembol-olarak-zeytin
2000 TL ve üzerinde ücretsiz kargo! KAPIDA ÖDEME

13.12.2021

Sembol Olarak ZeytinZeytin dünyada en yaygın biçimde bilinen sembollerden biridir. Zeytin ağacına ve zengin zeytin kültürüne yabancı olan kültürlerde bile zeytin dalı insanlığın ortak belleğinde benzer çağrışımlar uyandırır. Günümüzde de dostluğun ve barışın işareti olarak zeytin fidanı hediye edilir. 

Yalnızca zeytin dalına değil, zeytin tanesi, zeytin yaprağı ve genel olarak zeytin ağacına da çok eski zamanlardan beri benzer sembolik anlamlar yüklenmiştir. Zeytin barışın, bolluğun, ölmezliğin, yeniden doğuşun ve bazen de zaferin sembolüdür. 

Zeytinin tarih boyunca barış sembolü olarak görülmesine neden olan ana öykülerden biri Eski Ahit'te anlatılan, "Nuh ve Tufan" öyküsüdür. Bu öyküye göre tufanın bitişi Nuh'a güvercinin gagasındaki zeytin dalıyla müjdelenir. Güvercinin gagasındaki zeytin dalı yalnızca Tanrı'nın öfkesinin yatıştığını göstermekle kalmaz, insanlara yeni bir hayatın başlangıcını da haber verir. Bu müjde aynı zamanda Tanrı'nın kullarıyla kurmak istediği barışın bir sembolüdür. 

Kuşkusuz bu öyküde sıradan bir yeşil dal parçası yerine zeytinin kullanılması bir tesadüf değildir. İnsanlar yeniden toprağı ekip biçecekler, ağaçlarının meyvelerini toplayacaklar, sofralarına yiyecek, yaralarına ilaç, hayatlarına ışık bulacaklardır. Kısacası medeniyet yeniden kurulacaktır.